ورود به سایت

خورشید خوارزم( ترجمه به ترکی)

خورشید خوارزم( ترجمه به ترکی)

خورشید خوارزم _ داستان زندگی ابوریحان بیرونی

مترجم : دکتر نزاهت باشچی   چاپ اول : 2021  انتشارات الیپس